Αναλύει  ή    Γλώσσα:

Ορισμός επώνυμου

Ονοματεπώνυμο: αυτό το επώνυμο σε άλλες γλώσσες, ορθογραφία και προφορά παραλλαγών του επωνύμου. Μάθετε τον ορισμό του επώνυμου στο διαδίκτυο.

ή
Το επίθετό σου:
Λάβετε ορισμό επωνύμου