Αναλύει  ή    Γλώσσα:

Milen προέλευση του ονόματος

Καταγωγή του ονόματος Milen. Ιστορικό προέλευσης του ονόματος Milen σε διάφορες χώρες και γλώσσες.

Καταγωγή του ονόματος Milen, τρόπος 1

Milu >

Μεσαιωνικό σλαβικό (στοιχείο)

Μιλάνο >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

Μιλάνο >

Βουλγαρικά

Milen >

Βουλγαρικά

Καταγωγή του ονόματος Milen, τρόπος 2

Bogu + Milu >

Μεσαιωνικό σλαβικόΜεσαιωνικό σλαβικό (στοιχείο)(στοιχείο)

Bogumil >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

Μιλάνο >

Μεσαιωνικό σλαβικό (ελαττωματικό)

Μιλάνο >

Βουλγαρικά

Milen >

Βουλγαρικά

Καταγωγή του ονόματος Milen, τρόπος 3

Milu + Slava >

Μεσαιωνικό σλαβικόΜεσαιωνικό σλαβικό (στοιχείο)(στοιχείο)

Miloslav >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

Μιλάνο >

Μεσαιωνικό σλαβικό (ελαττωματικό)

Μιλάνο >

Βουλγαρικά

Milen >

Βουλγαρικά

Πλήρες δέντρο του ονόματος Milen, τρόπος 1

Milu >

Μεσαιωνικό σλαβικό (στοιχείο)

 
 
Mila >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Mila >

Ρωσική

 
 
 
Mila >

Ουκρανικά

 
 
 
Mila >

Βουλγαρικά

 
 
 
Mila >

Τσεχική

 
 
 
Mila >

Σερβικά

 
 
 
Mila >

Κροατική

 
 
 
Mila >

Μακεδονική

 
 
Milada >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Milada >

Τσεχική

 
 
Μιλάνο >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Milán >

Ουγγαρίαn

 
 
 
Μιλάνο >

Τσεχική

 
 
 
 
Μιλάνο >

Ολλανδικά

 
 
 
 
Milana >

Τσεχική

 
 
 
 
Milena >

Τσεχική

 
 
 
 
 
Miléna >

Ουγγαρίαn

 
 
 
Μιλάνο >

Σλοβάκικα

 
 
 
Μιλάνο >

Ρωσική

 
 
 
 
Milena >

Ρωσική

 
 
 
Μιλάνο >

Σερβικά

 
 
 
 
Mijo >

Σερβικά (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Milana >

Σερβικά

 
 
 
 
Milanka >

Σερβικά

 
 
 
 
Milena >

Σερβικά

 
 
 
 
 
Milena >

Ιταλικά

 
 
 
 
 
 
Mylène >

Γαλλικά

 
 
 
 
Milenko >

Σερβικά (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Miljana >

Σερβικά

 
 
 
Μιλάνο >

Κροατική

 
 
 
 
Mijo >

Κροατική (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Milana >

Κροατική

 
 
 
 
Milanka >

Κροατική

 
 
 
 
Milena >

Κροατική

 
 
 
 
Milenko >

Κροατική (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Miljenko >

Κροατική (ελαττωματικό)

 
 
 
Μιλάνο >

Σλοβενικά

 
 
 
 
Milena >

Σλοβενικά

 
 
 
Μιλάνο >

Βουλγαρικά

 
 
 
 
Milen >

Βουλγαρικά

 
 
 
 
Milena >

Βουλγαρικά

 
 
 
Μιλάνο >

Μακεδονική

 
 
 
Milena >

Μακεδονική

 
 
 
Milena >

Πολωνική

 
 
Mile >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Mile >

Κροατική

 
 
 
 
Milić >

Κροατική (επώνυμο)

 
 
 
Mile >

Σερβικά

 
 
 
 
Milić >

Σερβικά (επώνυμο)

 
 
 
Mile >

Μακεδονική

 
 
Militsa >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Milica >

Σερβικά

 
 
 
Milica >

Κροατική

 
 
 
Milica >

Σλοβενικά

 
 
 
Milica >

Μακεδονική

 
 
Milko >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Milka >

Μεσαιωνικό σλαβικό

 
 
 
 
Milka >

Σερβικά

 
 
 
 
Milka >

Κροατική

 
 
 
 
Milka >

Σλοβενικά

 
 
 
 
Milka >

Μακεδονική

 
 
 
 
Milka >

Βουλγαρικά

 
 
 
Milko >

Βουλγαρικά

 
 
Milo >

Αρχαία Γερμανοί (using στοιχείο)

 
 
 
Miles >

Αγγλικά

 
 
 
 
Miles >

Αγγλικά (επώνυμο)

 
 
 
 
Miley >

Αγγλικά (Modern)

 
 
 
 
Μύες >

Αγγλικά (επώνυμο)

 
 
 
 
Μύες >

Αγγλικά

 
 
 
Milo >

Αγγλικά

 
 
Miloje >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Miloje >

Σερβικά

 
 
 
 
Milojica >

Σερβικά (ελαττωματικό)

 
 
Milosh >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Miloš >

Τσεχική

 
 
 
Miloš >

Σλοβάκικα

 
 
 
Miloš >

Σερβικά

 
 
 
 
Milojević >

Σερβικά (επώνυμο)

 
 
 
 
Milošević >

Σερβικά (επώνυμο)

 
 
 
Miloš >

Σλοβενικά

 
 
 
Miloš >

Κροατική

 
 
 
Miloš >

Μακεδονική

 
 
 
Miłosz >

Πολωνική

Πλήρες δέντρο του ονόματος Milen, τρόπος 2

Bogu + Milu >

Μεσαιωνικό σλαβικόΜεσαιωνικό σλαβικό (στοιχείο)(στοιχείο)

 
 
Bogumil >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Bogomil >

Βουλγαρικά

 
 
 
Bogomil >

Μακεδονική

 
 
 
Bogumił >

Πολωνική

 
 
 
 
Bogumiła >

Πολωνική

 
 
 
Bohumil >

Τσεχική

 
 
 
 
Bohumila >

Τσεχική

 
 
 
Bohumil >

Σλοβάκικα

 
 
 
Μιλάνο >

Μεσαιωνικό σλαβικό (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Milán >

Ουγγαρίαn

 
 
 
 
Μιλάνο >

Τσεχική

 
 
 
 
 
Μιλάνο >

Ολλανδικά

 
 
 
 
 
Milana >

Τσεχική

 
 
 
 
 
Milena >

Τσεχική

 
 
 
 
 
 
Miléna >

Ουγγαρίαn

 
 
 
 
Μιλάνο >

Σλοβάκικα

 
 
 
 
Μιλάνο >

Ρωσική

 
 
 
 
 
Milena >

Ρωσική

 
 
 
 
Μιλάνο >

Σερβικά

 
 
 
 
 
Mijo >

Σερβικά (ελαττωματικό)

 
 
 
 
 
Milana >

Σερβικά

 
 
 
 
 
Milanka >

Σερβικά

 
 
 
 
 
Milena >

Σερβικά

 
 
 
 
 
 
Milena >

Ιταλικά

 
 
 
 
 
 
 
Mylène >

Γαλλικά

 
 
 
 
 
Milenko >

Σερβικά (ελαττωματικό)

 
 
 
 
 
Miljana >

Σερβικά

 
 
 
 
Μιλάνο >

Κροατική

 
 
 
 
 
Mijo >

Κροατική (ελαττωματικό)

 
 
 
 
 
Milana >

Κροατική

 
 
 
 
 
Milanka >

Κροατική

 
 
 
 
 
Milena >

Κροατική

 
 
 
 
 
Milenko >

Κροατική (ελαττωματικό)

 
 
 
 
 
Miljenko >

Κροατική (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Μιλάνο >

Σλοβενικά

 
 
 
 
 
Milena >

Σλοβενικά

 
 
 
 
Μιλάνο >

Βουλγαρικά

 
 
 
 
 
Milen >

Βουλγαρικά

 
 
 
 
 
Milena >

Βουλγαρικά

 
 
 
 
Μιλάνο >

Μακεδονική

 
 
 
 
Milena >

Μακεδονική

 
 
 
 
Milena >

Πολωνική

 
 
 
Milosh >

Μεσαιωνικό σλαβικό (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Miloš >

Τσεχική

 
 
 
 
Miloš >

Σλοβάκικα

 
 
 
 
Miloš >

Σερβικά

 
 
 
 
 
Milojević >

Σερβικά (επώνυμο)

 
 
 
 
 
Milošević >

Σερβικά (επώνυμο)

 
 
 
 
Miloš >

Σλοβενικά

 
 
 
 
Miloš >

Κροατική

 
 
 
 
Miloš >

Μακεδονική

 
 
 
 
Miłosz >

Πολωνική

Πλήρες δέντρο του ονόματος Milen, τρόπος 3

Milu + Slava >

Μεσαιωνικό σλαβικόΜεσαιωνικό σλαβικό (στοιχείο)(στοιχείο)

 
 
Miloslav >

Μεσαιωνικό σλαβικό (using στοιχείο)

 
 
 
Μιλάνο >

Μεσαιωνικό σλαβικό (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Milán >

Ουγγαρίαn

 
 
 
 
Μιλάνο >

Τσεχική

 
 
 
 
 
Μιλάνο >

Ολλανδικά

 
 
 
 
 
Milana >

Τσεχική

 
 
 
 
 
Milena >

Τσεχική

 
 
 
 
 
 
Miléna >

Ουγγαρίαn

 
 
 
 
Μιλάνο >

Σλοβάκικα

 
 
 
 
Μιλάνο >

Ρωσική

 
 
 
 
 
Milena >

Ρωσική

 
 
 
 
Μιλάνο >

Σερβικά

 
 
 
 
 
Mijo >

Σερβικά (ελαττωματικό)

 
 
 
 
 
Milana >

Σερβικά

 
 
 
 
 
Milanka >

Σερβικά

 
 
 
 
 
Milena >

Σερβικά

 
 
 
 
 
 
Milena >

Ιταλικά

 
 
 
 
 
 
 
Mylène >

Γαλλικά

 
 
 
 
 
Milenko >

Σερβικά (ελαττωματικό)

 
 
 
 
 
Miljana >

Σερβικά

 
 
 
 
Μιλάνο >

Κροατική

 
 
 
 
 
Mijo >

Κροατική (ελαττωματικό)

 
 
 
 
 
Milana >

Κροατική

 
 
 
 
 
Milanka >

Κροατική

 
 
 
 
 
Milena >

Κροατική

 
 
 
 
 
Milenko >

Κροατική (ελαττωματικό)

 
 
 
 
 
Miljenko >

Κροατική (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Μιλάνο >

Σλοβενικά

 
 
 
 
 
Milena >

Σλοβενικά

 
 
 
 
Μιλάνο >

Βουλγαρικά

 
 
 
 
 
Milen >

Βουλγαρικά

 
 
 
 
 
Milena >

Βουλγαρικά

 
 
 
 
Μιλάνο >

Μακεδονική

 
 
 
 
Milena >

Μακεδονική

 
 
 
 
Milena >

Πολωνική

 
 
 
Milosh >

Μεσαιωνικό σλαβικό (ελαττωματικό)

 
 
 
 
Miloš >

Τσεχική

 
 
 
 
Miloš >

Σλοβάκικα

 
 
 
 
Miloš >

Σερβικά

 
 
 
 
 
Milojević >

Σερβικά (επώνυμο)

 
 
 
 
 
Milošević >

Σερβικά (επώνυμο)

 
 
 
 
Miloš >

Σλοβενικά

 
 
 
 
Miloš >

Κροατική

 
 
 
 
Miloš >

Μακεδονική

 
 
 
 
Miłosz >

Πολωνική

 
 
 
Miloslav >

Τσεχική

 
 
 
 
Miloslava >

Τσεχική

 
 
 
Miloslav >

Σλοβάκικα

 
 
 
Miloslava >

Μεσαιωνικό σλαβικό

 
 
 
Miłosław >

Πολωνική (Σπάνιος)

Αναλύστε το όνομα και το επώνυμό σας. Είναι δωρεάν!

ή
Το όνομα σου:
Το επίθετό σου:
Λάβετε ανάλυση

Περισσότερα για ένα όνομα Milen

Milen έννοια του ονόματος

Τι σημαίνει Milen; Έννοια του ονόματος Milen.

 

Milen προέλευση ενός πρώτου ονόματος

Από πού προέρχεται το όνομα Milen; Καταγωγή του ονόματος Milen.

 

Milen ορισμός του ονόματος

Αυτό το όνομα σε άλλες γλώσσες, παραλλαγές ορθογραφίας και προφοράς, θηλυκές και αρσενικές παραλλαγές του ονόματος Milen.

 

Milen σε άλλες γλώσσες

Μάθετε πώς το όνομα Milen αντιστοιχεί σε όνομα σε άλλη γλώσσα σε άλλη χώρα.

 

Milen συμβατότητα με επώνυμα

Milen δοκιμή συμβατότητας με επώνυμα.

 

Milen συμβατότητα με άλλα ονόματα

Milen δοκιμή συμβατότητας με άλλα ονόματα.

 

Λίστα επώνυμων με όνομα Milen

Λίστα επώνυμων με όνομα Milen